O ano do bosque en Bioloxía

 O alumnado de 1º ESO estivo a traballar sobre un aspecto fundamental para coidado dos bosques, a auga. Centráronse sobre todo na contaminación das mesmas e, para iso, os alumnos e alumnas elaboraron e presentaron diferentes traballos relacionados coa contaminación das augas e co tratamento das mesmas para o consumo humano:

    Funcionamento dunha estación depuradora de augas residuais (EDAR).

    Funcionamento dunha estación de tratamento de augas potables (ETAP).

    Contaminación por micropásticos.

    Mareas negras.

Con esta acticidade preténdese concienciar da necesidade de evitar a contaminación ambiental.

Esta tarefa complementouse coa saída integrada no Proxecto Ríos de visita á estación de tratamento de augas do concello de Touro xunto co alumnado de 5º e 6º de Primaria.
Ningún comentario:

Publicar un comentario